TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

Bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için olanaklar sağlamak, bu amaçla ödüller vermek" görevi kapsamında 58 yıldır verilmekte olan TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri için başvurular 19.03.2024 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır.

Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine;

· Yükseköğretim Kurulu (YÖK),

· Geçmişte TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet Ödülü veya TÜBİTAK-TWAS Bilim Ödülü almış

olanlar,

· Türkiye Bilimler Akademisi Konseyi,

· Üniversitelerin Senatoları veya Yönetim Kurulları,

· Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının

en üst karar alma organları,

· TÜBİTAK Ar-Ge ve Ar-Ge Kolaylık Birimleri Yönetim Kurulları ve TÜBİTAK Araştırma

Grupları Yürütme Komiteleri (kendi faaliyet alanlarında), aday gösterebilirler.

Son Başvuru Tarihi 31 Mayıs 2024 olan TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine ilişkin detaylı bilgilere www.oduller.tubitak.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
HIZLI ERİŞİM