FİLTRELEME

Başvuru Durumu
Destek Tipi
Fon Türü
Başlık Destek Tipi Fon Türü Başvuru Durumu Bütçe Süre Bitiş Tarihi
İlaç Geliştirmeye Yönelik Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı TUSEB Ulusal Güncel Çağrılar
60.000.000,00 TL 36 30.09.2023
2559 TÜBİTAK – NITRA (Sırbistan) İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı TÜBİTAK Uluslararası Güncel Çağrılar
600.000 TL 24 4.08.2023
TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2023 Yılı Çağrısı Açıldı! TÜBİTAK Uluslararası Güncel Çağrılar
2.500.000 TL 36 21.07.2023
2537 - TÜBİTAK - CAS (Çekya) İkili İşbirliği Programı Çağrısı Açıldı TÜBİTAK Uluslararası Güncel Çağrılar
600.000 TL 36 12.06.2023
FLAG-ERA ERA-Net 2023 Yılı Çağrısı Açıldı! HORIZON Uluslararası Güncel Çağrılar
1.500.000 TL 36 8.06.2023
TÜBİTAK BİDEB 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2023 Yılı 1. Dönem Çağrısı TÜBİTAK Ulusal Güncel Çağrılar
90.000 TL 24 2.06.2023
A GRUBU ACİL AR-GE PROJE ÇAĞRISI TUSEB Ulusal Güncel Çağrılar
125.000 TL 12 31.07.2023
ÖNCELİKLİ AR-GE SAĞLIKTA AKILLI TAKİP VE TEDAVİ SİSTEMLERİ TUSEB Ulusal Güncel Çağrılar
2.000.000TL 24 16.06.2023
2556 – Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) ile 2023 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı! TÜBİTAK Uluslararası Güncel Çağrılar
8.000.000 TL 36 4.07.2023
Interreg VI-B NEXT Black Sea Basin Programme AB Dijital Avrupa Uluslararası Güncel Çağrılar
1.500.000 EUR 30 4.07.2023
ÖNCELİKLİ AR-GE YAPAY ZEKÂ TABANLI TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME PROJE ÇAĞRISI TUSEB Ulusal Güncel Çağrılar
1.500.000TL 18 8.06.2023
2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) ile İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı Başvuruya Açıldı! TÜBİTAK Uluslararası Güncel Çağrılar
1.250.000 TL 24 30.06.2023
Horizon Europe Reinforcing science policy support with IPBES and IPCC for better interconnected biodiversity and climate policies - HORIZON-CL6-2023-B HORIZON Uluslararası Güncel Çağrılar
36
TÜBİTAK - ARDEB 1001 Programı Kapsamında “Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı” TÜBİTAK Ulusal Güncel Çağrılar
1.250.000 TL 36 31.12.2023
Erasmus+ Mükemmellik için Ortaklık - Mesleki Mükemmeliyet Merkezleri - ERASMUS-EDU-2023-PEX-COVE AB Erasmus+ Uluslararası Güncel Çağrılar
400,000 EUR 36 8.06.2023
TUBİTAK 1002 - B Acil Destek Modülü TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
45 000 TL 12
BİDEB 2244-Sanayi Doktora Programı TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
6 000 TL 36
Horizon Europe Expanding Entrepreneurial Ecosystems HORIZON Uluslararası Güncel Çağrılar
Sürekli Çağrılar
5.000.000 Avro 8
Erasmus + Jean Monnet Actions Teacher Training AB Erasmus+ Uluslararası Güncel Çağrılar
300.000 Avro 36
KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı KOSGEB Ulusal Güncel Çağrılar
6 000 000 00 TL
TUSAŞ - Gerçek Zamanlı Simülasyon Sistemi Geliştirilmesi DİĞER Ulusal Güncel Çağrılar
3005 - Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Programı TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
300 000 TL 24
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
1.000.000 TL 24
2565 TÜBİTAK-Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) İkili İşbirliği 100 000 EURO 24
AB Projesi MycoTWIN 482 756,25 Euro 36 30.11.2023
AB Projesi PhenolAcTwin TÜBİTAK Uluslararası Güncel Çağrılar
449 450 Euro 36 30.11.2023
2502-Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAS) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
1 000 000 TL 24
2526- Moğolistan Bilimler Akademisi (MAS) İle İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
1 000 000 TL 36
2519 - COST Çalışma Grubu Destek Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
720 000 TL 36
Seyahat Desteği Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
1500 Euro
2591-Belarus İnovasyon Kurumu (BIF) ile Sanayi Akademi İşbirliği Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
720 000 TL 24
2525-Almanya Eğt. ve Arş. Bakanlığı (BMBF) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
720 000 TL 36
2507-Almanya Araştırmalar Konseyi (DFG) ile İkili İşbirliği Programı TÜBİTAK Uluslararası Sürekli Çağrılar
1 Milyon TL 36
KOSGEB - 1229 - AR-GE Ve İnovasyon Programı KOSGEB Ulusal Sürekli Çağrılar
750 000 TL
TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
600 000 TL 36
TÜBİTAK 1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
500 000 TL 18
UfukAvrupa (HorizonEurope) HORIZON Uluslararası Sürekli Çağrılar
TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı TÜBİTAK Ulusal Sürekli Çağrılar
60 000 TL 12

HIZLI ERİŞİM