Genel Bilgiler

Hitit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Üniversitemizin içerisinde yer aldığı projelerin ve iş birliklerinin koordine edilmesi amacıyla 04.11.2020 tarihinde Rektörlük bünyesinde kurulmuştur. Farkındalık, Tanıtım Bilgilendirme ve Eğitim Birimi, Destek Programlarından Yararlanma Birimi, Üniversite - Sanayi İşbirliği Geliştirme Birimi, Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Birimi, Şirketleşme ve Girişimcilik Birimi ve AB Projeleri Geliştirme Birimi olmak üzere altı birim ile faaliyetler sürdürülmektedir.HIZLI ERİŞİM